TUYẾN GA SUỐI MƠ – BÀ NÀ
Chuyến 1 7h30 – 7h45
Chuyến 2 8h30 – 8h45
Chuyến 3 9h30 – 9h45
Chuyến 4 10h30 – 10h45
Chuyến 5 11h30 – 11h45
TUYẾN DEBAY – MORIN
Chuyến 1 7h30 – 9h30
Chuyến 2 10h00 – 12h30
Chuyến 3 13h00 – 14h00
Chuyến 4 16h00 – 17h30
Chuyến 5 18h45 – 19h30
Chuyến 6 20h45 – 21h30
TUYẾN GA TÓC TIÊN – L’INDOCHINE
Chuyến 1 12h30 – 12h45
Chuyến 2 14h00 – 14h45
Chuyến 3 15h00 – 15h15
Chuyến 4 16h00 – 16h15
Chuyến 5 17h00 – 17h30
Chuyến 6 19h00 – 19h15
Chuyến 7 20h00 – 20h15
Chuyến 8 21h00 – 21h15

* Lịch vận hành có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết

LƯU Ý KHI ĐI CÁP TREO

  • Cửa cabin được đóng mở tự động
  • Không để tay chân gần hoặc tựa vào cửa
  • Ngồi đều hai bên hàng ghế
  • Không nhoài người ra ngoài cabin
  • Không mang theo các chất cháy nổ, các chất độc hại vào cabin
  • Không hút thuốc trong cabin
  • Không xả rác
  • Không mang đồ ăn hoặc đồ uống vào cabin
  • Khi cabin đột ngột ngừng di chuyển, xin vui lòng giữ bình tĩnh và ngồi nguyên tại chỗ
  • Trong trường hợp cần thiết, xin vui lòng gọi số 0236.3797.791 hoặc 0236.3791.789 để được hỗ trợ

Các Thông tin du lịch khác