Hoạt động

BAN NGÀY
Lễ hội Carnival Mùa Hè 10:45 – 11:00 | 13:30 – 14:15
Nhân tượng 09:00 – 14:00
Âm nhạc đường phố 09:00 – 09:45 | 10:15 – 11:00
Tại Vườn hoa11:00 – 11:30 | 14:00 – 14:30
Tại Quảng trường
Ảo thuật đường phố 11:00 – 12:30 | 13h30 – 15h00
Nhảy múa hiện đại 11h30 – 12h00 | 14h30 – 15h15
Robot show 15h15 – 15h45
Vẽ tranh kí họa 8h00 – 17h00
BAN ĐÊM
Âm nhạc đường phố 18h00 – 18h45 | 19h30 – 20h15
Múa lửa 19h00 – 19h30 | 20h30 – 21h00
Khám phá bầu trời đêm bằng kính thiên văn 19h30 – 21h30
Thứ 3 – 5 – 7